Učení má být zážitkem

V odborné přípravě mladých lidí v České republice mají nezastupitelné místo i soukromé iniciativy nadšenců. Takovou je i Mistrovská škola řemesel a umění.

Myšlenka založení vzdělávacího centra řemesel vznikla při přípravě a realizaci Mistovství ČR v podlahářských dovednostech 2002. Ty společně s Hospodářskou komorou organizoval zakladatel školy Jiří Dvořák z Cechu podlahářů a parketářů. Dvořák následně vedl český tým na mistrovství Evropy parketářů v Belgii. Tam se seznámil s iniciátorem evropské soutěže na podporu řemesel, univerzitním profesorem Ad Van Mier-lem z holandského Tilburgu. Ten pozval Dvořáka na návštěvu školy, seznámil jej se svou vizí řemeslného vzdělávání mladých a svým nadšením jej motivoval k založení vzdělávacího centra D. I. E. C. s.r.o., Dokumentačního a informačního evropského centra v Jablonci nad Nisou.

Centrum akreditaci Ministerstva školství na rekvalifikační vzdělávací kurzy v oboru podlahář – truhlář. Tím se začala naplňovat vize Ad Van Mierla v České republice. Ten však bohužel zemřel ještě před nejvýznamnější akcí centra, uspořádáním mistrovství Evropy parketářů v Českých Budějovicích v roce 2014. Právě tam vznikla myšlenka na rozšíření aktivit pro více oborů a založení školy.

Založení Mistrovské školy řemesel a umění se podařilo v listopadu roku 2016 za významné podpory právnické kanceláře Petra Jonáše z Prahy. Nadchla jej Dvořákova vize jak vzdělávat v řemeslných oborech a coby spoluzakladatel tuto myšlenku ještě rozšířil o navrácení výuky motorických dovedností do základních škol. Tak se vytvořila ucelená koncepce celoživotního odborného vzdělávání, jejímž cílem je nejen výchova nových řemeslných mistrů, ale i zmíněné zavádění řemeslných dílen do základních škol a navracení respektu oboru.

Zatím jsou pro potřeby školy využívány komerční prostory zakladatelů. Od května 2019 probíhají první rekonstrukční práce na historické budově školy z počátku 20. století v Josefově Dole, v srdci Jizerských hor, kterou si pedagogové již před několika lety zvolili za své sídlo. Zde také chtějí v dohledné době naplňovat motto: „Naše škola je místem, kde se učení stává zážitkem.“ Jeho hlavní myšlenkou je víra, že pracovat rukama, hlavou a srdcem zároveň může udělat svět klidnějším a tvořivějším místem k životu.