Poděkování z Kateřinek

Dobrý den

chtěl bych vyjádřit poděkování za Vaši záštitu a organizaci během soutěží konaných v různých zemích v Evropě.

Poděkování patří nejvíce Jiřímu Dvořákovi, Pavlu Drápalíkovi a Cechu parketářů ČR za jejich čas, který věnují naší přípravě. Díky tomu můžeme dobře reprezentovat naši republiku v zahraničí.

Příprava dá spoustu práce a úsilí, obzvlášť při soutěžích v cizině. Sám jsem byl letos účastníkem soutěže v Polsku a tam jsem se mohl jako soutěžící přesvědčit o náročnosti celé akce. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit, protože se nyní mohu lépe vcítit do studentů, kteří reprezentují naši zemi.

Věřím, že naše spolupráce bude nadále takto skvělá a stvrzená těmi nejlepšími výsledky studentů, kteří se díky tomu zdokonalí ve svém řemesle.

S poděkováním

Václav Kulhánek
mistr odborného výcviku
Škola Kateřinky Liberec