Katedry

Katedry naší školy

Základní odborné vzdělávání

 • Krátkodobé kurzy pro děti „Dny s vůní dřeva“
 • Ukázková výuka v nově vznikajících dílnách ZŠ
 • Příprava pedagogů na vedení výuky v ZŠ
 • Příprava pedagogů na vedení výuky v MŠ „Řemeslníček“

Střední a vyšší odborné vzdělávání

 • Jednodenní až týdenní odborné řemeslné kurzy
 • Výuka pro techniky firem
 • Příprava na mistrovské zkoušky
 • Příprava na mezinárodní soutěže

Technologie, projektování a rozpočtování

 • Vytváření informačních souborů o technologiích
 • Kalkulace oceňování prací ve stavebnictví
 • Metody řízení ve stavebních profesích
 • Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Restaurátorství

 • Vytváření databáze mistrů řemeslných oborů
 • Budování odborné knihovny
 • Zachování znalostí technologických postupů tradičních řemesel
 • Propagace historických objektů

Umělecká řemesla

 • Předávání zkušeností mistrů mladším kolegům
 • Specializované výukové kurzy
 • Ukázky tvorby uměleckých řemeslníků

Psychologie staveb a vztahů

 • Vliv architektury na psychiku člověka
 • Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem díla
 • Příprava účastníků pro mistrovské zkoušky
 • Propagace řemesel